Besplatni broj za prijavu smetnji 080 030 511 terc@terctv.com