Besplatni broj za prijavu smetnji 080 030 511 terc@terctv.com

Građevinski radovi

Subheading

Naše usluge:

 • Sve vrste iskopa
 • Rad bagera (Mini bageri i Kombinirka)
 • Sječenje asfalta i betona
 • Podbušivanje ф110 i ф75
 • Lupanje asfalta i betona (kompresor i pikameri)
 • Popravka oštećenih asfaltnih i betonskih površina
 • Polaganje svih vrsta cijevi i kablova
 • Betonski radovi vezani za podzemne instalacije
 • Brand Strategy 80%
 • Internet Marketing 60%
 • App Development 50%
 • Customer Happiness 90%

Reference