• Sve vrste iskopa
  • Rad bagera (Mini bageri i Kombinirka)
  • Sječenje asfalta i betona
  • Podbušivanje ф110 i ф75
  • Lupanje asfalta i betona (kompresor i pikameri)
  • Popravka oštećenih asfaltnih i betonskih površina
  • Polaganje svih vrsta cijevi i kablova
  • Betonski radovi vezani za podzemne instalacije