Novi internet paketi za korisnike TERC TV optičke mreže

Obavještavamo korinsike da u ponudi imamo nove internet pakete na našoj optičkoj mreži.

Možete izabrati kombo pakete TV+Internet ili samo internet.

FTTH 1 Kablovska TV 15,00 KM
FTTH 2 Internet 20/10 Mb/s + TV 40,00 KM
FTTH 3 Internet 30/10 Mb/s + TV 45,00 KM
FTTH 4 Internet 160/70 Mb/s + TV 61,00 KM
Internet 1 Internet 20/4 Mb/s 30,00 KM
Internet 2 Internet 40/10 Mb/s 40,00 KM