Ukoliko želite da postanete naš korisnik ili imate dodatna pitanja, možete nas kontaktirati na naš broj telefona +387 51 640 040.
Adresa: 78430 Prnjavor, BiH
Telefon: +387 51 640 040
Email: terc@terctv.com; terc@teol.net
Radno vrijeme: 8:00 – 16:00 (Pon-Pet)